Thursday, May 27, 2010

Website Directory-2

၅။အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ E-mail မ်ား

email ကို web mail ႏွင့္ software mail ဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။ software mail ဆိုတာက Netscape ,Outlook mail,Outlook Express,Eudora,Incredimail စသည္ျဖင့္ အီးေမးလ္ ပရိုဂရမ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္..။အသံုးျပဳသူ အလြန္နည္းပါးပါတယ္..။ web mail ဆိုတာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ web site သို ့၀င္ေရာက္ျပီး အေကာင့္ေတာင္းယူသံုးစြဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ web mail အမ်ိဳးအစားေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိပါတယ္..။အဲဒီ့အထဲကမွ လူသံုးမ်ားေသာ အခမဲ့ web mail မ်ားကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္...။

www.emailaccount.com
Domain မ်ားစြာ စိတ္ၾကိဳက္ရယူႏိုင္ျပီး လြယ္ကူသံုခ် အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ mail ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္..။
www.gawab.com
Language မ်ားစြာကို စိတ္ၾကိဳက္ရႏိုင္ျပီး လြယ္ကူသံုးခ် အခမဲ့ရေသာ mail ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္..။
www.inbox.com
သံုးေကာင္းျပီး လိုင္း၀င္လိုင္းထြက္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ကာ 5GB ေပးထားေသာ Freemail ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္..။
www.hotmail.com
Microsoft မွလႊင့္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္...။
www.mail.com
အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို အလြယ္တကူ ရရွိသံုးစြဲႏိုင္သည္..။
www.myway.com
အလွပဆံုးျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္.....။
www.dora.com
ယင္းတြင္လည္း ျပင္ဆင္ပံု အလွတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျမင္ေတြ ့ရရွိႏိုင္သည္....။
www.gmail.com
http://mail.yahoo.com
ျမန္မာပရိသတ္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျပီးသား ျဖစ္၍ အေထြအထူး ေျပာရန္လိုမည္ မထင္ေတာ့ပါ...။နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္..။
www.eudora.com
နာမည္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာပရိသတ္နည္းပါးပါသည္..။တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာေတာ့ ေကာင္းသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္...။
www.mail2world.com
နာမည္ရွိသည္....။သို ့ေသာ္ spam ၀င္လာတတ္သည္..။
www.30gigs.net
အခမဲ့ 30GB ရရွိႏိုင္ေသာ ေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္..။
www.spamato.net
Spam ေၾကာက္လွ်င္ အထက္ပါ ေမးလ္ကို သံုးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္...။

၆။အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား

www.technomation.org
မိုင္ျမန္မာ ယူနီကုတ္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္...။
www.capstonemyanmar.com
ျပည္တြင္းထုတ္ စီးပြားေရးသံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲ ေရးသားထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္...။
www.cyberwebmedia.net
အင္တာနက္ ကေဖးမ်ား သံုးရန္ေဆာ့ဖ္၀ဲ ေရးသားထုတ္လုပ္သည္ကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္..။
www.freshdevice.com
Window XP setting မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကိုရယူႏိုင္သည္..။
http://ebcd.pcministry.com
Window မွာ ျပႆနာတစ္ခုခု ၾကံဳလို ့မတက္လာေသာအခါ သံုးရမည့္ Emergency boot ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကို စီဒီႏွင့္ ကူးယူျပီး အလြယ္သံုးႏိုင္ရန္ ရယူႏိုင္သည္..။.
www.avast.com
www.zonealam.com
antivirus software မ်ားကို အခမဲ့ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္သည္..။
http://freegrisoft.com
AVG antivirus အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ရယူႏိုင္သည္...။
www.sharewareplaza.com
အမည္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ပင္ တကယ့္ေဆာ့ဖ္၀ဲပလာဇာ တစ္ခုျဖစ္၍ အမ်ိဳးစံုလင္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ရယူႏိုင္သည္....။
www.ultisoft.com (Hack site )
ေဆာ့ဖ္၀ဲ တစ္ခုခု တစ္ေနရာရာက ရလို ့လိုင္စင္ကုတ္ ေတာင္းေနပါက ထိုလိပ္စာမွ တစ္ဆင့္ အခမဲ့ ရွာေဖြ ရယူႏိုင္သည္....။
www.hackersclub.com (Hack site )
အကူအညီလိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေလ့လာလိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း လည္ပတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္....။
http://web5.hackersclub.com
http://web6.hackersclub.com
www.vol.com
www.cybercomm.nl
http://wkweb4.cableinet.co.uk
www.flashback.net
www.themaster.co
Hack site မ်ားျဖစ္ပါသည္.....။ဤ လိပ္စာမ်ားသည္ မေကာင္းမႈျပဳႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား မရႏိုင္ပါ...။နည္းပညာမ်ားကိုသာ အတြင္းက်က် ေလ့လာရန္ျဖစ္ပါသည္...။အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆိုဒ္လိပ္စာမ်ားျဖစ္ပါသည္...။
www.cclearner.com
Harddisk ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္အား တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ေဒတာမ်ား ဖ်က္ရန္ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ရယူႏိုင္သည္...။
http://download.openoffice.org
ျမန္မာဘာသာသံုး office အပါအ၀င္ open source မ်ားစြာကို ေလ့လာႏိုင္သည္..။အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္သည္..။
www.revouninstaller.com
ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ျပန္ဖ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရယူႏိုင္သည္..။

၇။ျမန္မာဘာသာသတင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

www.mchronicle.com.mm
ျမန္မာ ေဆာင္းပါးမ်ား ၊သတင္းမ်ား ၊ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္....။
www.redlink.net.mm
ျမန္မာၾကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ WiMax ရယူရန္ ၊သိရွိရန္ သတင္းမ်ား ရႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္...။
www.planet.com.mm
ျမန္မာဆိုင္ရာ သတင္းစံုေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္..။နာမည္ၾကီး Website ျဖစ္ပါသည္..။
www.zawlinyouth.net
ဆရာေဇာ္လင္း၏ နာမည္ၾကီး သင္ရိုးမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္..။အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ကို ဒီေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္...။
www.itmyanmar.com
www.myanmarhosting.com
အင္တာနက္ေပၚတြင္ မိမိ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လႊင့္တင္လိုသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာ လိပ္စာ ျဖစ္သည္..။
www.myanmarelibrary.com
စာေပ ၀ါႆနာရွင္မ်ား ၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၊ရဟန္းသံဃာမ်ား ႏွင့္ ဗဟုသုတ ရွာေဖြခ်င္သူမ်ားအတြက္ မသိမျဖစ္ အထူးသိသင့္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္..။လိုအပ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို (ေခါင္းစဥ္အစ) အကၡရာအလိုက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္..။ဖတ္ရႈရံုမက download ဆြဲ၍ပါ ကူးယူႏိုင္ပါသည္...။
www.burmalibrary.org
ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ေသာ စာၾကည့္တိုက္စနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္..။
www.myanmarbookaid.org
www.foreverspace.com.mm
www.myawady.net
ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ေသာ E-library မ်ားျဖစ္ပါသည္..။
www.globalwavetechnology.com
ျမန္မာ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို GPS device ျဖင့္ သြားခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကအစ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပံု ကိုေလ့လာႏိုင္မည္..။
www.changingclimate.asia
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ျပီး ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ ေဖာ္ျပထားသည္.........။
http://myanmarlottery.com
ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလထီကို အြန္လိုင္းေပၚမွ ထီတိုက္ႏိုင္ရန္ အၾကိမ္ ၂၄၀ မွစ၍ လႊင့္တင္ထားသည္...။
www.myanmar.com
နယူလိုက္ေ၀ါ့ဖ္ ျမန္မာ သတင္းစဥ္ ျဖစ္သည္....။သတင္းမ်ား ၊ခရီးသြားလမ္းညႊန္ မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္...။
www.mrtv3.net.mm
ျမန္မာ့အသံလိုင္း ၃ မွ သတင္းစဥ္ ျဖစ္သည္..။
www.myanmarmtetours.com
ျမန္မာ ့ခရီးသြား အတြက္ အဓိက ေဖာ္ျပေသာ သတင္းစဥ္ ျဖစ္သည္..။
www.myanmargeneva.org
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗီဇာ ၊ သံရံုးကိစၥမ်ား ၊ခရီး သြားလာေရး ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည္...။
www.ainmat.com
ျမန္မာ ေဆာင္းပါးမ်ား ၊ သတင္းမ်ား ၊ပြဲစဥ္ မ်ားကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္..။
www.myanmarnationalleague.com
ျမန္မာ ေနရွင္နယ္ လိဂ္ ပြဲမ်ား၏ သတင္းမ်ား ၊ပြဲစဥ္မ်ား ကို ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည္..။
www.yangon-directory.com
www.yangondirectory.com.mm
လမ္းညႊန္မ်ားထဲမွ နာမည္ၾကီး ရန္ကုန္လမ္းညႊန္ ျဖစ္သည္..။မိမိ သိလိုေသာ လုပ္ငန္းလိပ္စာ ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ရယူႏိုင္သည္..။

၈။ကမၻာအရပ္ရပ္မွ သတင္းဌာနမ်ား

www.metimes.com
အေရွ့အလယ္ပိုင္း ေဒသ သတင္းမ်ား ေလ့လာရန္ ျဖစ္သည္...။
www.iht.com
ကမာၻ ့ေရးရာ သတင္းမ်ား ေလ့လာရန္ သတင္းစဥ္ ျဖစ္သည္..။
www.washingtonpost.com
အေမရိကန္ ၀ါရွင္တန္ သတင္းစာ ျဖစ္သည္..။
www.xinhuanet.com
အာရွအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လႊင့္တင္ေသာ သတင္းမ်ား ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္..။
www.channelnewsasia.com
အာရွအတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ လႊင့္တင္ေသာ သတင္းမ်ား ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္..။
www.nationmultimedia.com
အာရွအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လႊင့္တင္ေသာ သတင္းမ်ား ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္..။
www.cnn.com
နာမည္ေက်ာ္၍ သတင္းစံုေသာ သတင္းဌာန၏ တင္ဆက္မႈ ျဖစ္သည္..။
www.bbc.com
ဥေရာပမွ နာမည္ေက်ာ္ သတင္းဌာန ျဖစ္သည္..။
www.usatoday.com
အေမရိက ေန ့စဥ္ သတင္း ေဖာ္ျပမႈ ျဖစ္သည္...။
www.afp.com
ကမာၻ ့ေရးရာ သတင္းစံုကို ေန ့စဥ္ ေလ့လာႏိုင္သည္...။
www.ap.org
ေအပီ သတင္းဌာန၏ တင္ဆက္မႈ ျဖစ္သည္...။
www.allheadlinenews.com
ကမာၻ ့သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္...။

No comments:

Post a Comment